2015-12-18

Commemorating event for the anniversary of the famous Armenian painter Minas Avetisyan in Yerevan, Armenia

In order to acknowledge the 86th anniversary of the great Armenian artist Minas Avetisyan on July 20th, Foundation KulturDialog Armenien presented Minas’ work “This is Where We Lived” (1968) in cooperation with the Museum of Russian Art, Yerevan. For this occasion, the museum granted the public access to the famous painting, which is normally stored in the museum’s depot, for a week (19.-26.07.2015). In 2014, the painting was part of the special exhibition “Minas and Narek Avetisyan. Modernism and Avant-garde in Armenia” at the Fine Arts Museum Moritzburg in Halle (Saale), (county museum of Saxony-Anhalt), Germany. In cooperation with the … Continue reading Commemorating event for the anniversary of the famous Armenian painter Minas Avetisyan in Yerevan, Armenia

News

Our Artists

Tigran Sahakyan

Տիգրան Սահակյան Ծնվել է 1975թ.-ի հոկտեմբերի 4-ին, Երևանում Կրթություն 1988-1992 ... more

Arman Vahanyan

Ծնվել է 1978թ.-ի հոկտեմբերի 10-ին, Երևանում Կրթություն 1988-1992     Երևանի... more

Tigran Kirakosyan

Ծնվել է 1983թ.-ի ապրիլի 30-ին, Երևանում Կրթություն 1989-1998  Երևանի Ալեքսանդր... more